ראש השנה 2008

תקשור עבור משתתפי הקורסים. שנה טובה לכל יקירינו... כבר קיבלתם מיילים יצירתיים, אס. אם. אסים…