מסר לחנוכה

תקשור סביב הדלקת נרות חנוכה,

אור בא בקלות! לא צריך לבקש מהשמש לזרוח – היא תמיד זורחת. גם כשחשוך השמש זורחת, בקלות. גם כשקשה ולא נוח במציאות… בפנים דולק האור…

האנרגיה‏ של ‏חנוכה‏ מביאה‏ איתה‏ בהתחלה‏ חושך ‏גדול ביום‏ החמישי‏  מתחיל ‏שינוי‏ לאור ‏גדול.‏ השינוי‏ הוא‏ כמובן‏ פנימי,‏ האור‏ מתמלא ‏ועושה‏ הבדל ‏בחוץ‏ ובפנים…‏

חנכו‏ את ‏הגוף ‏מחדש‏ שמגיע‏ לכן‏ האור ‏הזה,‏ שבא ‏מתוך ‏מקום‏ חשוך. ‏לתוך ‏זה‏ אפשר ‏להזמין‏ ניסים.‏ ניסים‏ מתוך ‏האור ‏ולא ‏מקורבנות ומסכנות…

במידה מסוימת תחושו את פדיון התהליכים שבחרתן לעבור.‏ חשובה‏ ההבנה‏ של‏ המוארות,‏ של‏ זכות‏ הבחירה!‏ זה ‏יושב ‏על‏ המקום‏ של‏ תעצומות ‏הנפש ‏וההיזכרות‏ שאתן‏ לא‏ לבד.‏

הנשים ‏על‏ הכוכב ‏שלכן,‏ התדר הנשי לא מוכן לסבול יותר. הפער שנוצר בין האיכות הנשית למציאות הוא בלתי נסבל!‏ התדר הנשי התחזק. לנשים יש כוח! התדר הזה מבין שהשינוי יהיה שינוי נשי!‏‏‏ הן‏ תהיינה ‏אנרגיה‏ נשית, ‏עם‏ כל‏ מה‏ שיש‏ בה.‏ לאנרגיה‏ זו ‏יש ‏קול ‏ומחויבות‏ רבה‏ לדורות ‏הקיפוח ‏והדיכוי… ‏אתן‏ מחויבות‏ לנשים‏ שהייתן ‏פעם ‏ולאלו‏ שהיום‏ עדיין ‏קיימות בסבל.‏‏ ‏

הקלקול הכי גדול של הכוכב יושב על התדר הנשי ועל הפגיעה בטבע…

כשקשה ‏לחיות‏ בטבע, ‏הן‏ לא ‏עוצרות ‏ומתלוננות,‏ הן‏ זזות‏ קדימה‏ לחפש‏ מקור‏ מזון,‏ מקור‏ חום‏ו כד’…‏ כנ”ל‏ לגבי‏ המים. ‏כשהם ‏נתקלים ‏בסלע,‏ מיד ‏מוצאים ‏דרכים ‏אחרות,‏ עוקפים ‏את ‏המכשול ‏וממשיכים ‏לזרום…

אנחנו רוצים להזמין אתכן להיכנס לתדר מואר שקיים ואפשרי יותר מאי פעם…

שיתוף