תנאי שימוש באתר "מרכז הילה לתקשור"

כל שימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה ולכל החוקים והתקנות הרלוונטיים ולפיכך יש לקרוא אותם בקפידה. בחלק מדפי המידע באתר יימצאו תנאי שימוש נוספים או הסכמים מקוונים, המתייחסים במפורט לאותו דף או לקבוצת דפים. השימוש בדפים אלה כפוף הן לתנאי השימוש הכלליים המפורטים במסמך זה והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים שיימצאו בהם.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו וכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, מדגמים, סימני מסחר, הסודות המסחריים וסידור המידע שבו – הנם בעלות בעל האתר, או של צדדים שלישיים שבעל האתר קיבלה מהם רישיון שימוש כדין, למעט במקרה של דף מידע או אתר חיצוני המקושרים אל אתר האינטרנט באמצעות קישור, אשר אינם נושאים את לוגו האתר.

זכויות יוצרים אלה חולשות, בין היתר, על כל קובץ, טקסט, תמונה, איור, מפה, קטע צליל, קטע וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה הנכללים באתר (להלן: "החומר המוגן"), אלא אם כן נקבע במפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

המשתמש רשאי לעשות שימוש במידע אשר הועלה לאתר כקובץ PDF בלבד, עבור המשתמש להורדה והדפסה, ולעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לשימושו האישי בלבד, לפי הכללים הקבועים בדין. "שימוש הוגן" כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, עיבוד, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להציג בפומבי, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר בכל חלק מהנ"ל ללא הסכמה מראש ובכתב של בעל האתר.

באתר נמצאים תכנים מגוונים המתפרסמים על-פי הסכם או הבנה בין בעל האתר לבין צד שלישי. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי, שהרשה כאמור להשתמש באותם תכנים. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לציבור תכנים אלה או את סימני המסחר הנלווים אליהם, או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב, מבעל הזכויות בתכנים אלה. חל איסור מוחלט על המשתמש לעשות שימוש במידע (נתונים, פרסומים, מובאות ממקורות אחרים, תמונות וכדומה) תוך הפרת זכויות קניין רוחני של צד ג', המחזיק בזכויות באותו מידע. על המשתמש לוודא, מראש, כי הוא רשאי לעשות שימוש במידע במסגרת השימוש באתר, לרבות יצירת דף מידע.

משתמשים אשר מנהלים או מחזיקים או מורשים לגשת למאגרי מידע המכילים פרטים אישיים הנוגעים לצנעת הפרט (נתונים אישיים בצירוף שמות ו/או מספרי זהות), אינם רשאים להעביר מידע זה (בחלקו או בשלמות) לכל גורם אחר, אלא כמוגדר בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981.

מידע אישי שנמסר לבעל האתר באמצעות אתר זה יישמר בסוד בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981. משתמש הנמצא בספק לגבי חומר מסוים, אם ניתן לעשות בו שימוש אם לאו, חייב לפנות בעניין זה אל מינהלת האתר. חלק מהמידע שימסור המשתמש לפרסום באתר יהיה חשוף לכל משתמשי רשת האינטרנט והמבקרים באתר. בעל האתר ממליץ למשתמש לנהוג בתבונה ובזהירות בכל הנוגע למסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון).

בעת השימוש באתר ייאסף מידע אודות הדפים שהוצגו בפניך, התכנים שעניינו אותך, כמה זמן שהית באתר ואילו פעולות ביצעת בו. המידע אינו מזהה אותך אישית ומכאן שהמידע שנאסף הוא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. בעל האתר רשאי לשמור את המידע הנ"ל ולהשתמש בו לצרכיו על-פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין. בעל האתר יהא רשאי להשתמש במידע שייאגר כאמור אודות השימוש שתעשה באתר לצורך הפקת וניתוח סטטיסטי. בעל האתר יהא רשאי למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

לכל שאלה נוספת או בעיה אנה צרו קשר

תנאי שימוש באתר "מרכז הילה לתקשור"

תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

 1. קדימון

  אתר "מרכז הילה לתקשור" (להלן "האתר") הוא אתר המשתמש כאתר (מרכז לתקשור) ייצוגי עבור "מרכז הילה לתקשור" והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן

  בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.

  הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

 2. קניין רוחני

  האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר "מרכז הילה לתקשור" ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר "מרכז הילה לתקשור".

  בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

 3. תוכן האתר

  אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.

  קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.

  התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של "מרכז הילה לתקשור" ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה (ראה סעיף 3) למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

 4. ניהול משתמשים ומבקרים באתר

  הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP של המחשב שלו, כתובת הMACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.

  צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר "מרכז הילה לתקשור".

 5. גילוי נאות

  באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.

  בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

 6. איזור שיפוט

  בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.

 7. יצירת קשר

  לכל שאלה נוספת או בעיה אנה צרו קשר