מסר לפורים

פורים – אפשרות לשינוי הגורל

ברגעים אלו ממש לפי המגילה שלכם יש אפשרות לשנות את הגורל מה שנקרא את הפור, אלה אותם רגעים שבין אותה אנרגיה חורפית לאנרגיה הקייצית, אתם קוראים לזה אביב, אבל רגע זה לא בדבר הפשוט של העניין אלא מורכב יותר, יש מאבק פנימי שאתם רואים אותו בתוצאה החיצונית כמו יום גשם יום קיץ רוח קור וחום, זה משהו במבט החיצוני אבל אנו רוצים להביט איתכם פנימה,לפני כן אנו נביט החוצה ונביט על הלבלוב יש דיאלוג בלבלוב, ברור לגמרי לצמח שהוא פורח, אבל יש שם את הרגע הזה שעוד שניה נמצאים בבפנים וזה הרגע הזה, גם אם נראה שהיום שמש קייצית נעימה וחמה יש שם עוד את האנרגיה שעוד לא התאזנה, ולמה אנחנו לוקחים אותכם לשם, אנו לוקחים כי זו בחירה פנימית לאן אתם מטים את הבחירה שלכם, את הגורל שלכם את המהות שלכם ורגעים אלה הם רגעים של החלטה, ממש בימים אלה מבחינה אנרגטית מתאפשר, והבחירה היא לא מורכבת למרות שאתם אוהבים להרכיב ולפרק להפוך את הדברים למורכבים כי אז הם עם משמעות, המשמעות היחידה היא משמעות הקיום המייטיבה שלכם. לא אכפת לכם ולנו איך זה יהיה, זה הכפתור הפנימי שסביר להניח שנמצא בלב, הוא נמצא במהות שלכם הוא כפתור העכשיו- הפור בידכם פור השמחה של חייכם, והפור הזה יושב על אותם הסתרים שהיו ששרתו אותכם אבל היום מתבצע הגילוי, בימים אלו בשנת 2112 הכל גלוי ולהסתיר זה כיווץ מאד גדול, כאן נקודה מאד משמעותית של להפוך כבחירה את הגורל הגלוי שלכם לגלות אותו – להתגלות, הגילוי הזה הוא להיות אחד עם עצמכם עם הרגשות שלכם, עם הכעס הכאב ואי הנוחות אי אפשר לכווץ אותם ,כשאתם מדחיקים ואורזים ומכווצים אותם גם השמחה מתכווצת, להיות בהגשמה, לאמר את מי שאתם בגלוי, והגלוי -הגילוי הזה עם אותה תנועה קיומית של החיוּת, בקרוב מגיע חג החרות שהוא מוביל למקום של אם עכשיו בוחרים ומכוונים את הפור שם נכנסים לאחריות של החרות, נדמה כאילו זה משחק מילים אבל מילים הן תדר, הן מחברות לכם את הזיכרון למציאות ,תדר השמחה של חג הפורים הוא משמש כמטען, לכן יש האומרים שמוכרחים להיות שמח כי זה מ טען מפורים לפורים, אתם צוברים וממלאים איזו בטריה פנימית של שמחה שיכולה בימים מכווצים עצובים מדוכדכים לשמש לכם. בכלל יום חג היום ואנחנו חוגגים איתכם והחגיגה שלנו היום היא חגיגה של הגילוי של היופי והפרידה מזכות ההסתר.

נשמו רגע למקום שלכם, למקום שיש בו עדיין מיסוך, לא ניבהל ממנו ביחד, נברך את ההסתר זה לא לגמרי מובן כי יש פנים רבות לו, רק לנשום לתוכו, הנשימות שלנו מזכירות לו שאנחנו בעלי הבית. בדמיון שלנו ניקח את ההסתר הזה ונהפוך אותו כאילו היה איזה קלף ונראה בפנימיות שלנו מה מתגלה לנו, גילוי של הרגשה שהוא ממגנט את האור, יכול להיות קצת מסנוור.

שיתוף