אנשים שחיים אחרת – לשוחח עם נפטרים

“הקווים פתוחים”  לדבר עם היקרים לנו …

סיפורים אישיים  איך מדברים עם היקרים שלנו
על ההתרגשות החיבור הנחמה והקשר שיוצר הבדל.

חיבור לנפטרים מביא ניסים לחיים
מחויבות הצד השני להקלת הכאב והגעגוע…

שיתוף